Omluvenky zasílejte formou SMS přímo trenérovi anebo telefonicky 732 780 503  Jiří Pavlát .