podrobnosti o škole: www.skolamladi.cz

Proč ZŠ Mládí?

Hokejový klubu má se ZŠ Mladí uzavřenou smlouvu o spolupráci, která funguje již od roku 1995.